Energiemanagement

Ondanks dat we geleerd hebben om steeds efficiënter te werken neemt de werkdruk en werkstress niet af. Sterker nog de burn-out cijfers lopen weer verder op. Eén op de zes werknemers heeft inmiddels last van een burn-out. Bedrijven willen met een krappe arbeidsmarkt hun personeel graag behouden en zo efficiënt mogelijk inzetten. Het nieuwe toverwoord hierop lijkt energiemanagement. Is dat het antwoord op het terugdringen van werkdruk, werkstress en burn-out?

Het jaarlijks Nationaal Onderzoek Talentontwikkeling van SatisAction komt met deze observatie bij 60 Nederlandse bedrijven. Slim leren omgaan met je energie moet een oplossing bieden in het terugdringen van de werkdruk.

Energiemanagement, verdelen van energie

Met energiemanagement gaat het erom dat je de energie verdeelt over de werkweek en de werkdag. Dat kan door het stimuleren van bewustwording. ‘Waar word je blij van?’ ‘Welke taken doe je met gemak?’  ‘Welke taken kosten veel energie?’ Volgens Mirjam Baars, Directeur van SatisAction zijn naast talentontwikkeling en werkgeluk dat de vragen op de werkvloer waar het in 2020 over gaat.

Door een goede verdeling over de dag en de week ga je spaarzamer met je energie om. Daardoor houd je het langer vol. Ook voor de oprukkende burn-out lijkt dat een heel begrijpelijke oplossing. Onze energie is niet onuitputtelijk. Daarom is het prima om daar spaarzaam mee om te gaan. Maar is dit ook de oplossing?

We kunnen nog zo spaarzaam met de aanwezige energie omgaan. Maar hoe zorgen we voor voldoende voorraad?  Hoe voorkomen we dat onze energie te snel op raakt? Hoe zorgen we dat we tijdig kunnen bijtanken? Dat zijn vragen die een stap verder gaan dan het verdelen van energie over de week of de werkdag.

Brede benadering van werkdruk en werkstress

Het antwoord moet volgens mij daarom veel meer gezocht worden in een brede benadering van de aanpak van werkdruk en werkstress met een integrale aanpak op meerdere fronten. Zie ook mijn artikel: ‘Werkstress de baas’.

  1. Zorgen dat het werk past bij de competenties, vaardigheden en beschikbare tijd van werknemers. Wegnemen van de veroorzaker van werkdruk en werkstress. Zorgdragen dat het energieniveau van mensen niet overvraagd wordt en uitputting op de loer ligt.
  2. Trainen op persoonlijke weerbaarheid en veerkracht door het aanleren van de beschikbare energie beter te spreiden over de werkweek of werkdag (Energiemanagement).

Energiemanagement heeft daarom alleen maar zin als het beschikbare energieniveau op pijl blijft of aangevuld kan worden. Langdurig overvraging leidt op den duur alsnog tot uitputting en verlies van mensen.

Vrouw

Wil je ook werkdruk ombuigen naar werkplezier?